ffmpeg free tips chuyển đổi định dạng file video cực nhanh với ffmpeg - ffmpeg tips 300x150 - Chuyển đổi định dạng file video cực nhanh với ffmpeg

Chuyển đổi định dạng file video cực nhanh với ffmpeg

Chuyển đổi định dạng file video cực nhanh với ffmpeg là cách để bạn chuyển đổi định dạng một file video này thành một định dạng khác phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ như ta có thể đổi định dạng từ file .AVI sang .MP4 một cách nhanh chóng, hoặc từ dạng .TS sang MP4 và nhiều định dạng khác nhau.