Tạo video từ ảnh với ffmpeg

Việc tạo một video từ hình ảnh không thật sự khó khăn nếu bạn biết [...]

Hướng dẫn chi tiết làm AutoSub Title video tự động với ffmpeg

AutoSub với ffmpeg là cách tự động nhận dạng giọng nói và biến giọng nói [...]

11 Comments

Streaming Desktop using FFMPEG in windows

ffmpeg has recently added support for directshow filters which now allows one to capture the screen [...]

Code ffmpeg thông dụng thường dùng khi xử lý video

Bài viết sẽ tổng hợp code ffmpeg được sử dụng vào nhiều mục đích khác [...]

2 Comments

How to upgrade ffmpeg to the latest version

How to upgrade ffmpeg to the latest version? Just install it again. Cài đặt FFmpeg [...]

Code FFmpeg chèn text vào bên trên và dưới video

Vấn đề chèn text vào video rất được nhiều bạn quan tâm thời gian gần [...]

1 Comment

Chuyển đổi định dạng file video cực nhanh với ffmpeg

Chuyển đổi định dạng file video cực nhanh với ffmpeg là cách để bạn chuyển [...]

Code FFmpeg Live Stream video đang live trên Youtube

Code FFmpeg Live Stream video đang live trên Youtube. Những Thứ Cần Dùng để Live [...]

1 Comment