Cách sắp xếp vị trí cửa sổ trình duyệt Selenium khi chạy đa luồng C#

Nhận thấy câu hỏi này được nhiều bạn quan tâm và hỏi đi hỏi lại [...]

9 Comments

Đóng gói Chrome Extensions và Addon Firefox bất kỳ

Extensions là thứ không thể thiếu đối với trình duyệt. Gần như bất kỳ một trình [...]

Create Firefox Profile in Selenium WebDriver

Firefox profile is the collection of settings, customization, add-ons and other personalization settings that can [...]