Cách tải video từ các trang web chặn không cho download

Cách tải video từ các trang web chặn không cho download

Cách tải video từ các trang web chặn không cho download là cách mà bạn sẽ không ngờ tới là có thể tải được video một cách dễ dàng. Đôi khi duyệt website phim bạn thích một clip nào đó và muốn lưu về máy tính để xem offline hoặc đơn giản hơn nếu bạn chơi MMO dùng để reup video thì đây là cách mà bạn không thể bỏ qua để có thể tải được video mà mình mong muốn.

Trong cách này mình kết hợp dùng IDM và FFMPEG để tải được video. Nếu IDM của bạn có thể get và tải được link thì bạn không cần dùng cách này nữa rồi.

Nếu bạn không có IDM thì có thể dùng chức năng bug code F12 của trình duyệt để dò tìm link m3u8 trong tab Net work.

Sau khi có được link m3u8 bạn chỉ cần thay vào đoạn code FFMPEG bên dưới và thực thi download video mong muốn.

Ví dụ link m3u8 có dạng

http://c.brightcove.com/services/mobile/streaming/index/rendition.m3u8?assetId=5300522320001&pubId=618566855001&videoId=5300467502001

Code FFMPEG download video từ link m3u8

ffmpeg -i "url" -c copy -bsf:a aac_adtstoasc video_out.mp4

Video hướng dẫn sử dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *