Code FFmpeg chèn text vào bên trên và dưới video

ffmpeg free tips

Vấn đề chèn text vào video rất được nhiều bạn quan tâm thời gian gần đây. Trong bài viết này sẽ chia sẻ code và hướng dẫn các điều chỉnh cho bạn nào muốn nhanh gọn lẹ không cần dùng phần mềm Camtasia hoặc các phần mềm chuyên dụng khác.

Code FFmpeg chèn text vào bên trên:

ffmpeg -i “input.*” -vf drawtext=”fontfile=Roboto-Bold.ttf: text=’TRẦN QUỐC ĐẠI’: fontcolor=white: fontsize=50: box=1: boxcolor=black: boxborderw=15: x=(w-text_w)/2: y=10″ -codec:a copy “output.*”

Code FFmpeg chèn text vào bên dưới video:

ffmpeg -i “input.*” -vf drawtext=”fontfile=Roboto-Bold.ttf: text=’TRẦN QUỐC ĐẠI’: fontcolor=white: fontsize=50: box=1: boxcolor=black: boxborderw=15: x=(w-text_w)/2: y=(h-text_h)-10″ -codec:a copy “output2.*”

Lưu ý khi sủ dụng code:

  • Đặt file font chữ cùng cấp với ffmpeg.exe hoặc dẫn đường dẫn font chữ hợp lý lại cho chuẩn
  • Thay đổi text, màu chữ, kích thước mong muốn tùy ý

Các vị trí khác để tham khảo

Bottom right
x=w-tw:y=h-th

Bottom right with 10 pixel padding
x=w-tw-10:y=h-th-10

Top right
x=w-tw

Top right with 10 pixel padding
x=w-tw-10:y=10

Top left
x=0:y=0
This is also the default so you can alternatively just omit x and y.

Top left with 10 pixel padding
x=10:y=10

Bottom left
y=h-th

Bottom left with 10 pixel padding
x=10:h-th-10

Subscribe
Notify of
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Thiết

Anh có thể chia sẻ code thay đổi video thành vuông để có khoảng đen trên dưới rồi mới chèn text được không ak. Chứ như này mình vẫn phải resize lại video xong mới chèn thì hơi bất tiện ạ

1
0
Would love your thoughts, please comment.x