Code FFmpeg Live Stream video đang live trên Youtube

sharing is caring

Code FFmpeg Live Stream video đang live trên Youtube. Những Thứ Cần Dùng để Live Stream video đang live trên Youtube

Dowload:

Youtube-dl:https://yt-dl.org/downloads/2017.09.11/youtube-dl.exe

Code:

ffmpeg -y -i “link_get” -i “fr.png” -filter_complex “[0:v]setpts=PTS/1.15,scale= 700:440,pad=716:456:8:8:color=white [v1]; movie=nen.mp4:loop=999,setpts=N/(FRAME_RATE*TB) [v2]; [v2][v1]overlay=shortest=1:x=30:y=30 [v3]; [v3][1:v]overlay=0:0,setdar=16/9; [0:a]atempo=1.15, aecho=0.4:0.66:2:0.2, chorus=0.5:0.9:50|80:0.4|0.42:0.25|0.4:2|1.4, firequalizer=gain_entry=’entry(100,0); entry(400, -4); entry(1000, -6); entry(2000, 0)’,equalizer = f = 1000: width_type = q: width = 1: g = 2, equalizer = f = 100: width_type = q: width = 2: g = 5,pan=stereo|c0<c0+0*c1|c1<c0+0*c1,aeval=val(0)|val(1),volume=3” -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 25 -g 25 -b:v 800k -shortest -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset fast -f flv “output_live.mp4”

avatar
  Subscribe  
Notify of