Code FFmpeg Lách Âm Thanh

sharing is caring

Chia sẻ cho các bác code lách âm, cái này em đã test một số video bài hát hot ở yeah1 thì qua hết và bật kiếm tiền được, còn thằng vevo thì các bác thêm đoạn ‘aecho=0.8:0.9:1000:0.3,aecho=0.8:0.9:1000|1800:0.3|0.25’ là có thể qua được kha khá bài nhé, chỉ có điều nhạc hơi khó nghe.

ffmpeg -y -i “input.mp4” -af “[0:a]atempo=1.0, aecho=0.8:0.88:6:0.4, aecho=0.4:0.66:2:0.2,aecho=0.8:0.88:60:0.4,equalizer = f = 1000: width_type = q: width = 1: g = 2, equalizer = f = 100: width_type = q: width = 2: g = -5, volume=3,pan=stereo|c0<c0+0*c1|c1<c0+0*c1,aeval=val(0)|-val(1)” -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 1400k -profile:v main -level 3.1 -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -metadata title=”” -metadata artist=”” -metadata album_artist=”” -metadata album=”” -metadata date=”” -metadata track=”” -metadata genre=”” -metadata publisher=”” -metadata encoded_by=”” -metadata copyright=”” -metadata composer=”” -metadata performer=”” -metadata TIT1=”” -metadata TIT3=”” -metadata disc=”” -metadata TKEY=”” -metadata TBPM=”” -metadata language=”eng” -metadata encoder=”” -threads 0 -preset superfast “output.mp4”

Subscribe
Notify of
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh

có code lách phát trực tiếp trên studio của tiktok mà ko bắt gi hinhfg ko bác

1
0
Would love your thoughts, please comment.x