Share code ffmpeg livestream đa luồng

ffmpeg free tips

Hôm nay trung thu nên share tiếp về vụ livestream. Đây là code nâng cao(ai xài thì có thể thêm filter còn mình thì lượt bỏ tất cho nhẹ vps). Muốn live stream từ 1 video input ra nhiều luồng thì sử dụng code này (có thể chế thành cái gì cũng được)

ffmpeg -stream_loop -1 -i “1.mp4” -vcodec copy -acodec copy -f flv “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/key1” -vcodec copy -acodec copy -f flv “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/key2” -vcodec copy -acodec copy -f flv “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/key3” ……

Với 1.mp4 là file input, key1 + key2+ key3 là key của các event

Code video hôm trước share ffmpeg -stream_loop -1 -i “1.mp4” -vcodec copy -acodec copy -f flv “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/key1”

Code này vượt qua mọi bản quyền khi live stream nhé. Lí do vì sao vượt được thì đã nêu ra trong video trước đó.

Vào 1 ngày đẹp trời khác sẽ share tool loop video giúp live 24/7 vì nhược điểm của code này nó sẽ tự tắt chứ ko live 24/7 được.

Ai thấy có ích vì bài chia sẽ thì inbox tặng mình vài key để ngắm.

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x