Hướng dẫn cắt video với code ffmpeg cực nhanh

ffmpeg free tips

Làm thế nào để cắt đôi video hoặc cắt video thành nhiều video con tùy chọn cực nhanh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách cắt video cực nhanh chỉ với vài thao tác với code ffmpeg mà thôi.

FFmpeg là gì? Xem thêm bài này để hiểu thêm==> Xem thêm

FFmpeg là một thư viện có rất nhiều tiện ích cho việc xử lý video. Tính năng nổi bật nhất có lẽ là khả năng encode/decode nhiều video format khác nhau, giúp convert qua lại nhiều định dạng video. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng FFmpeg để cắt một đoạn video, crop video, chụp lại các frame và xuất ra dạng hình ảnh,…

Bạn chỉ cần thêm -ss và -t là xong, trong đó -ss là đoạn bắt đầu cần cắt, -t là thời gian cần cắt.

Ví dụ bạn cần cắt đoạn 30 bắt đầu từ phút thứ 2 của video dài 5 phút bạn thực hiện lênh bên dưới.

ffmpeg -i input.mp4 -vcodec copy -acodec copy -ss 00:02:00.000 -t 00:00:30.000 output.mp4

Code ffmpeg trên là cắt tùy ý từng đoạn trong 1 video nhé. Nếu bạn muốn cắt video tự động mỗi video dài một đoạn cố định thì dùng code bên dưới, bao nhanh luôn nha.

ffmpeg -i input.mp4 -vcodec copy -acodec copy -map 0 -segment_time 00:03:00 -f segment output%03d.mp4

Đoạn code bên trên sẽ cắt video thành nhiều video, mỗi video dài 3 phút (tùy theo video ban đầu có bao nhiêu phút mà đầu ra sẽ có số video tương ứng. nếu video dài 10 phút thì sẽ có 4 video đầu ra)

HowTo: Cut a video directly with ffmpeg, without re-encoding

You only need the -ss and -t options. -ss is the starttime and -t the duration, so if you want 10 seconds from a video starting from minute one, you would use this.

ffmpeg -i input.mp4 -vcodec copy -acodec copy -ss 00:01:00.000 -t 00:00:10.000 output.mp4

You can use seconds or hh:mm:ss[.xxx] as arguments for the start time and duration, i prefer the second option.The options -vcodec copy and -acodec copy are used to only cut the video and disable the re-encoding, this really speed things up.

https://www.youtube.com/watch?v=cecQDZgn9rQ

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x