ffmpeg free tips livestream đa luồng - ffmpeg tips 300x150 - Share code ffmpeg livestream đa luồng

Share code ffmpeg livestream đa luồng

Hôm nay trung thu nên share tiếp về vụ livestream. Đây là code nâng cao(ai xài thì có thể thêm filter còn mình thì lượt bỏ tất cho nhẹ vps). Muốn live stream từ 1 video input ra nhiều luồng thì sử dụng code này (có thể chế thành cái gì cũng được)