Lý do khiến tôi dừng hack. Mãi Mãi. Phần cuối.

Cho phép tôi được mở đầu phàn cuối bằng việc gửi lời cảm ơn tới [...]

Lý do khiến tôi dừng hack. Mãi mãi. ( phần 2)

Tôi như đóng băng trong sự sợ hãi. Sự ớn lạnh chạy dọc cơ thể [...]

Lý do khiến tôi dừng hack. Mãi mãi. ( phần 1)

Trước hết để tôi báo trước với các bạn rằng đây là câu chuyện từ [...]