HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG CLAIM ID

Bài viết này hướng dẫn AE SỬ CLAIM ID đúng cách và được YouTube chấp nhận như là hợp lệ để kiến tiền từ Claim ID. Để đảm bảo không bị Net xóa Claim ID trên videos.

A) Claim Nhạc (Audio Content ID)

– Nên sử dụng một đoạn Claim nhạc từ 45 giây trở lên làm nhạc nền cho videos => OK

– Nên sử dụng claim nhạc tùy ý trong đoạn 60% đến 80% độ dài của videos => OK

– Nên sử dụng Claim nhạc như là nhạc nền cho toàn bộ video => OK

– Nên sử dụng kết hợp nhiều Claim nhạc từ nhiều Net trên cùng 1 video => OK

– Nên sử dụng Random các đoạn nhạc khác nhau từ một claim nhạc cho các videos => OK

– Nên sử dụng full một hoặc nhiều Claim nhạc như nhạc nền video => Ok

– Nên sử dụng kết hợp Claim nhạc và Claim Hình Ảnh trên cùng một video => OK

– Nên đặt Claim cách đầu hoặc cuối video ít nhất 45 giây nếu gắn claim ở đầu/cuối video => OK

– Nên sử dụng Claim theo nguyên tắc 1 bài nhạc/video/kênh/tháng => OK

– Không sử dụng nhạc Claim như một video Intro (30 giây đầu video) => (Bị Cấm)

– Không sử dụng nhạc Claim như một video Outro (30 giây cuối video) => (Bị Cấm)

– Không sử dụng một đoạn dài hoặc full bài Claim làm nhạc nền ở đầu/cuối video => (Bị Cấm)

– Không sử dụng cùng 1 đoạn nhạc từ một Claim nhạc cho quá nhiều videos => (Bị Cấm)

– Không sử dụng claim nhạc cho những thể loại không cho phép => (Bị Cấm)

– Không sử dụng quá 2 bài nhạc claim từ mỗi Net trên mỗi video mới => (Bị Cấm)

– Không sử dụng cùng một bài nhạc cho quá 2 videos/kênh/tháng => (Bị Cấm)

– Cấm sử dụng Claim nhạc ở một vị trí cố định trong tất cả videos (ví dụ: Nhạc Claim + Outro) => (Bị Cấm)

– Không sử dụng ảnh thumbnail có tính chất 18+ để câu kéo người xem => (Bị Cấm)

B) Claim Hình Ảnh (Visual content ID – Video)

– Nên sử dụng Video Claim dài ít nhất 31 giây để Auto Claim => OK

– Nên đặt tùy thích Video Claim trong đoạn 60% đến 80% độ dài của videos => OK

– Nên sử dụng 1 đến 2 Video Claim trên cùng 1 video => Ok

– Nên sử dụng Random các đoạn Video Claim khác nhau cho các videos => OK

– Nên sử dụng nhiều Video Claim từ các Net khác nhau trên cùng 1 video => Ok

– Nên sử dụng kết hợp claim hình ảnh và claim nhạc => OK

– Nên sử dụng Video Claim tương tự với chủ đề videos của kênh => OK

– Nên đặt Claim cách đầu hoặc cuối video ít nhất 45 giây nếu gắn claim ở đầu/cuối video => OK

– Nên sử dụng Claim Video theo nguyên tắc 1 video Claim cho tối đa 2 Videos/Kênh/Tháng = Ok

– Không sử dụng Video Claim như một Video Intro => (Bị Cấm)

– Không sử dụng Video Claim như một Video Outro => (Bị Cấm)

– Không sử dụng Video Claim cho video khác thể loại với video claim => (Bị Cấm)

– Không sử dụng Video Claim cho những thể loại không cho phép => (Bị Cấm)

– Không sử dụng Video Claim cho video nhạc dạng Playlist => (Bị Cấm)

– Không sử dụng cùng một Video Claim cho quá 2 videos/kênh/Tháng => (Bị Cấm)

– Không sử dụng quá 2 videos Claim cùng một Net trên cùng 1 video => (Bị Cấm)

– Cấm sử dụng Claim video ở một vị trí cố định trong tất cả videos (ví dụ: Video Claim + Outro) => (Bị Cấm)

– Không sử dụng ảnh thumbnail có tính chất 18+ để câu kéo người xem => (Bị Cấm)

C) Cách Sử Dụng Claim cho các thể loại khó gắn Claim (Reviews; Highlight Anime; Confin Dance; AMV; Slide Show, …vv.)

– Nên sử dụng Claim nhạc theo nguyên tắc Video + Claim nhạc + kết thúc là một video hoặc outro video dài ít nhất 35 giây.

– Nên đặt Claim nhạc hoặc Claim hình ảnh TRƯỚC KHI KẾT THÚC video ít nhất 45 giây. (45 giây này có thể là video outro của các AE).

D) Các Net Studio71; AdRev; Collab, DigDis; DigiSay, Bongo Studio; Create Network MGD chấp nhận Re-up những thể loại videos được liệt kê dưới đây:

– Chấp nhận TikTok/Kawaii/Douyin China

– Chấp nhận Bán Content

– Chấp nhận Animals/Pets/Wild Animals

– Chấp nhận Funny/Comedy/Troll/Pranks/Fail/Challenge

– Chấp nhận How To/DIY/Creative

– Chấp nhận Beauty/Style/Yoga/Health/Nail Art

– Chấp nhận Education/Tutorial Videos

– Chấp nhận Technology/High-Tech/Satisfying/Creative

– Chấp nhận Games/Gaming/GTA 5/Game Minecraft

– Chấp nhận Fishing/Catch Fish

– Chấp nhận Survival/Primitive Technology/Building

– Chấp nhận Experiments/Discovery

– Chấp nhận How To Mix/Cocktail/How To/Bartender

– Chấp nhận Fashion Walking/Street Fashion/Street Style

– Chấp nhận Cooking/Food/Mukbang Cooking/Street Food

– Chấp Nhận Street Art/Drawing Art/Drawing Tutorial

– Chấp nhận Wood/Sawing Wood, Transportation of Wood

– Chấp Nhận Fitness/Gym Body/Street Fitness

– Chấp nhận thể loại nhạc REMIX và EDM

– Chấp nhận các thể loại nhạc Cover không bị bản quyền

– Chấp nhận các thể loại nhạc không lời không có bản quyền hoặc có ít (Relaxing; Thiền; Lofi)

– Chấp nhận Anime HighLight (HighLight + Music/Audio/MEME)

– Chấp nhận HighLight cho tất cả thể loại NHƯNG ngoại trừ PHIM (HighLight + Music/Audio/MEME)

– Chấp nhận videos TikTok tổng hợp NHƯNG ngoại các videos liên quan đến (Ca Sĩ, Nghệ Sĩ, Người Nỗi tiếng)

– Chấp nhận tất cả videos dạng Review (Ngoại Trừ Review Phim)

– Chấp nhận Re-up full tất cả videos từ tất cả các kênh/pages lớn nhỏ của YouTube/Facebook/TikTok (Thuộc thể loại được chấp nhận ở trên)

– Không chấp nhận Videos 18+

– Không chấp nhận nội dung về KIDS

– Không chấp nhận nội dung bạo lực

– Không chấp nhận MANGA, truyện tranh

– Không chấp nhận dạng tua nhanh PHIM + SHOW + SPORT

– Không chấp nhận REUP SHOW của tất cả các nước.

– Không chấp nhận REUP PHIM của tất cả các nước

– Không chấp nhận REUP VIDEOS SPORT của tất cả các nước

– Không chấp nhận REUP ANIME của tất cả các nước

– Không chấp nhận REUP NEWS NHÀ ĐÀI của tất cả các nước

– Không chấp nhận REUP nhạc có lời Âu + Mỹ có bản quyền nặng

– Không chấp nhận REUP nhạc từ các ca sĩ Underground nỗi tiếng

– Không chấp nhận REUP MV nhạc của ca sĩ tất cả các nước.

– Không chấp nhận nhạc COVER nhưng bị Claim quá nhiều.

– Không chấp nhận News (Audio nhà đài +Slide show, Video nhà đài + Voice)

– Không chấp nhận videos TikTok tổng hợp liên quan đến Ca Sĩ, Nghệ Sĩ, Diễn viên nỗi tiếng, TV Show.

– Không chấp nhận chơi 3 KEY bị Blacklist: The Simpsons; American Dad; Family Guy

– không chấp nhận SPAM videos (Sử dụng mỗi bài nhạc CID quá 2 videos/ngày)

– Không chấp nhận sử dụng ảnh Thumbnail mạng tính chất 18+ để câu kéo người xem

– không chấp nhận SPAM videos hàng loạt.

F) Thời gian Tổng và Paid

– Claim Nhạc: Doanh thu chia được tỷ lệ 7/3 trực tiếp trên doanh thu với Net

– Claim Hình Ảnh: Doanh thu được chia tỷ lệ 8/2 trên doanh thu sau Net Paid

– Tổng doanh thu sẽ thống kê theo từng CID ( từng bài nhạc) hoặc theo ID kênh.

– Tổng và paid cho tất cả kênh còn Sống hoặc Die

– Doanh thu sẽ được tổng sau khi GA Paid 1 tuần

– Sau khi tổng 15 đến 20 ngày thì sẽ được Paid

– Thanh toán được hỗ trợ: Chuyển khoản ngân hàng Việt Nam

F) Cấp Dashboard và Nhạc Free

– Mỗi người sẽ được cấp 1 Dashboard riêng và Nhạc/Videos Free.

– Ai có nhiều kênh hoặc có lượt views cao thì có thể yêu cầu cung cấp thêm 1 hoặc nhiều bài nhạc CID.

– Kênh có videos trên 8 phút sẽ được cấp thêm nhạc nếu có lượt views cao (Phải yêu cầu) hoặc được xem xét để cấp thêm.

– Trong tường hợp nhạc không còn auto Claim hoặc Die do YouTube quét thì sẽ được cấp free nhạc mới.

G) Team Support cấp Dash và Nhạc

– Huỳnh Lưu Đại Thắng ; Minh Nguyễn ; Unmatched Tài Nguyễn ; Phuc Nguyen => Sẽ phụ trách việc hỗ trợ và tư vấn AE về Claim cũng như Set Dash, cấp nhạc free cho các AE.

– Chien Nguyen => Sẽ không còn support hay thường xuyên trả lời cho các AE làm Claim (Các AE vẫn có thể Inbox và sẽ được trả lời muộn).

H) Những qui định khác

– Các tài khoản nên cập nhật tất cả các Link Kênh đang sử dụng nhạc CID để bên Net có thể quản và bên Cty mình có thể kiểm soát nội dụng đang làm là được cho phép.

– Không tổng với các kênh sử dụng CID mà không liệt kê vào Dash.

– Không tổng với các CID sử dụng cho sử dụng cho các thể loại videos bị cấm.

– Những trường hợp cố ý sử dụng tất cả CID được cấp cho những thể loại videos hoặc keywork bị cấm sẽ bị chấm dứt tài khoản và không được tổng hay Paid.

– Sử dụng Random ít nhất 2 bài nhạc khác nhau cho videos dài hơn 8 phút => Show Ads như GA khi videos đạt min 10k views.

– Sử dụng Claim hình ảnh sẽ show ads như kênh BKT có videos dài hơn 8 phút.

– Được cấp thêm nhạc và tất cả là free cho các AE làm thêm kênh và nhạc die trong khi làm đúng những content đúng qui định.

– Vẫn tổng và paid cho các videos đã được gắn nhạc CID nhưng CID không còn auto Claim.

NOTE: Những AE nào cố tình sử dụng Claim Nhạc hay Claim Hình Ảnh cho những thể loại CẤM, SPAM Videos, sử dụng cho INTRO hoặc OUTRO, sử dụng cùng một đoạn nhạc giống nhau cho quá nhiều videos => KHÔNG ĐƯỢC TỔNG VÀ KHÔNG ĐƯỢC PAID.

Nguồn: Chiến Nguyễn – Học Viện Claim ID

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x