Free Tips Change Thumbnail Video Dailymoition 2018

custom Dailymotion thumbnail

Free Tips Change Thumbnail Video Dailymoition 2018. Currently, Dailymotion has officially not supported the user yet to customize the custom image thumbnail for video anymore. However, one option is still Use Frame. You can use Use Frame to change the thumbnail image for your video. This is also a loophole you can take advantage of to change the wallpaper thumbanail video. Check out the demos on your Dailymotion channel.

The demo videos have pictures that are different from the current video. The trick here is to insert a thumbnail image into the video and select it as the thumbnail for the whole video after the video is uploaded. This way you have to add thumbnail insertion into the video, but take a bit more time but compensate for your video will get the thumbnail as desired.

If Dailymotion recovers the Use Frame feature then it is a disaster that does not change the thumbnail for the Dailymotion video. Hopefully with this tip will help you less about changing thumbnail images to attract more video views.

How can I add a thumbnail image to a video?

This is a great way to get thumbnail videos. Firstly let’s design a thumbnail image of size equal to the current video size to upload. For example, if your video is 640-480, the thumbnail image must be the size of the image. Or standard size 1280-70px is best Then you use the software to edit video edit video to insert before the video, you can try through Camtasia offline, this is the video editing software is quite popular and easy to use. If you want to use ffmpeg code then you also have a decent, just named the code and run the code you can quickly put thumbnail into the video quickly. When playing video, this image only appears about 01 seconds, so it does not affect the video content so it can be completely assured.

See demo on my Dailymotion Channel: https://www.dailymotion.com/DMVietNamGuide

Hiện tại Dailymotion đã chính thức không hỗ trợ thành viên chưa xác thực vụ thay đổi hình ảnh tùy chỉnh thumbnail cho video nữa rồi. Tuy vậy, một tùy chọn vẫn còn đó là Use Frame. Bạn có thể sử dụng Use Frame để thay đổi ảnh thumbnail cho video của bạn. Đây cũng chính là kẻ hở bạn có thể tận dụng để thay đổi ảnh nền thumbanail của video.

Hãy xem demo trên kênh Dailymotion của mình bạn sẽ rõ. Các video mình demo đều có ảnh nên khác so với video hiện tại. Mẹo ở đây là cách chèn ảnh thumbnail vào đầu video và chọn ảnh đó làm ảnh thumbnail cho toàn bộ video sau khi video được upload hoàn tất.

Với cách này bạn phải thực hiện thêm thao tác chèn hình ảnh thumbnail vào video, tuy có mất thêm thời gian chút đỉnh nhưng bù lại video của bạn sẽ có được ảnh thumbnail như mong muốn. Nếu Dailymotion thu hồi luôn tính năng Use Frame thì đó mới là thảm họa không thay đổi được ảnh thumbnail cho video Dailymotion nhé. Hy vọng với mẹo vặt này sẽ giúp ít được các bạn trong vấn đề thay đổi ảnh thumbnail nhằm thu hút thêm lượt xem video.

Làm thế nào để có thể thêm ảnh thumbnail vào trước video đây?

Đây là thao tác quang trọng để có được ảnh thumbnail video nhé. Đầu tiên bạn hãy thiết kế cho mình một ảnh thumbnail có kích thước bằng với kích thước video hiện tại cần upload. Ví dụ nếu video của bạn có kích thước 640-480 thì ảnh thumbnail phải có kích thước tương ứng. Hoặc kích thước chuẩn 1280-70px là ổn nhất nhé.

Tiếp đến các bạn dùng phần mềm chuyên dụng edit video để chèn ảnh này trước video, các bạn có thể thử qua Camtasia nhé, đây là phần mềm edit video khá thông dụng và dễ dùng. Nếu bạn nào muốn dùng code ffmpeg thì mình cũng có luôn nha, chỉ cần đặt tên đúng theo đoạn code và chạy là bạn đã có thể gép được ảnh thumbnail vào video một cách nhanh chóng. Khi play video thì ảnh này chỉ xuất hiện khoảng 01 giây nên cũng không ảnh hưởng gì đến nội dung video cả nên có thể hoàn toàn yên tâm. Code ffmpeg

ffmpeg -loop 1 -r 25 -t 1 -i "thumbnail.jpg" -t 1 -f lavfi -i aevalsrc=0 -i "input.mp4" -filter_complex "[0:v] [1:a] [2:v] [2:a] concat=n=2:v=1:a=1 [v][a]" -c:v libx264 -crf 23 -c:a aac -b:a 128k -strict -2 -map "[v]" -map "[a]" "output.mp4"
Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x