25 câu chúc nhau thành công trong năm mới bằng tiếng Anh

Những câu chúc thành công trong năm mới

Ngoài câu “Happy New Year” thông thường, lời chúc thành công trong năm mới bằng tiếng Anh giúp bạn tạo ấn tượng, thể hiện thành ý với đồng nghiệp nước ngoài.

1. May the new year be only about prosperity and profit! You work very hard, and deserve all the best. Happy New Year!

Cầu chúc bạn năm mới thịnh vượng và tài lộc. Bạn làm việc rất chăm chỉ và xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Chúc mừng năm mới.

2. Success only comes when you work very hard. You are that type of person. No doubt next year is going to be your lucky year. Happy New year!

Thành công chỉ đến khi bạn làm việc chăm chỉ. Bạn là kiểu người như vậy. Không nghi ngờ rằng năm mới sẽ là năm may mắn của bạn. Chúc mừng năm mới.

3. As the year comes to an end, set yourself up for the successful beginning and new challenges, which are waiting for you. Happy New Year!

Khi năm cũ kết thúc, hãy chuẩn bị cho khởi đầu thành công và những thử thách mới. Chúc mừng năm mới.

4. I congratulate you on New Year and wish that all you accumulated wealth grow even faster in the coming year. An amazing New Year’s night to you!

Chúc mừng năm mới và mong rằng những điều bạn tích lũy sẽ tăng nhanh hơn trong năm tới. Chúc bạn khoảnh khắc giao thừa tuyệt vời.

5. As a businessman, you always face a huge number of doors. Some of them are opened, some of them are closed, and you never know what is hiding behind them. Be brave enough to open each and every door that gets in your way. May the New Year bring you only good surprises.

Là doanh nhân, bạn luôn phải đối mặt với những cánh cửa lớn. Một số mở rộng với bạn, một số đóng sập lại và bạn sẽ không biết điều gì ẩn sau những cánh cửa ấy. Hãy dũng cảm mở rộng từng cánh cửa. Cầu chúc năm mới mang đến cho bạn những bất ngờ tuyệt vời.

6. May you continue to trust and rely on our Company. We highly appreciate your continued support. Wishing you a prosperous New Year!

Cầu chúc bạn tiếp tục tin tưởng và dựa vào công ty chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành của bạn. Chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng.

7. I wish that all your wishes are fulfilled this year. Happy new year

Chúc bạn một năm mới đạt được tất cả những ước mơ của mình. Chúc mừng năm mới.

8. A new year, new start and way to go. Wish you successful and glorious.

Chúc bạn thành công và hạnh phúc với những lựa chọn trong năm mới 2020.

9. May the new year bring to you warmth of love, and a light to guide your path towards a positive destination.

Cầu chúc năm mới mang đến cho bạn hơi ấm tình yêu và ánh sáng dẫn lối đến nơi tốt đẹp.

10. New Year is on the way and I really do thank you for all that business and opportunities you have given me. Wishing you a prosperous New Year!

Năm mới đang đến và tôi thực sự cảm ơn vì những công việc và cơ hội bạn mang đến cho tôi. Chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng.

11. I thank you for the opportunities you have given us in the past year. We wish you a year full of blessings. Happy New Year!

Tôi cảm ơn bạn vì những cơ hội bạn mang đến cho chúng tôi trong năm qua. Chúng tôi chúc bạn một năm đầy phước lành. Chúc mừng năm mới!

12. We appreciate the time you spent working with us in the past year, Happy New Year and a prosperous 2020.

Chúng tôi đánh giá cao thời gian bạn làm việc cùng chúng tôi trong năm qua. Chúc bạn năm mới 2020 thịnh vượng.

13. May success fill up your life throughout the New Year. Happy New Year!

Cầu chúc thành công sẽ đến với bạn trong năm mới. Chúc mừng năm mới.

14. I hope you and your organization had a successful year! Thank you for taking the time to Work together with us, we are very grateful. Wishing you a happy and prosperous New year!

Tôi hy vọng bạn và công ty của bạn có một năm thành công! Cảm ơn bạn đã dành thời gian để làm việc cùng chúng tôi, chúng tôi rất biết ơn bạn. Chúc bạn năm mới hạnh phúc và thịnh vượng!

15. This year it has been a pleasure having you on board. I hope the year has been amazing for you. As you start the New Year, may blessings be on you and may you move to greater heights. Happy New Year!

Năm vừa rồi thật đáng trân trọng vì có bạn sát cánh bên tôi. Tôi hy vọng bạn đã có một năm tuyệt vời. Khi bạn bắt đầu năm mới, cầu chúc những điều phước lành đến với bạn và bạn có thể tiến tới đỉnh cao hơn. Chúc mừng năm mới.

16. You have worked very hard this year; next year will be a rewarding year. I wish you the best and Happy New Year!

Bạn đã làm việc thật chăm chỉ trong năm qua. Năm tới sẽ là một năm bổ ích với bạn. Tôi chúc bạn năm mới tuyệt vời và hạnh phúc.

17. Money is not something that makes us permanently happy, but it is something that helps us to make someone we love a little bit happier. I hope that your business will be successful and prosperous this year. Happy New Year!

Tiền không mang lại hạnh phúc vĩnh viễn cho chúng ta nhưng là thứ giúp chúng ta mang lại nhiều hạnh phúc cho người mình yêu. Tôi hy vọng công ty của bạn sẽ thành công và thịnh vượng trong năm tới. Chúc mừng năm mới.

18. May the New Year bring you more opportunities for climbing up the career ladder!

Cầu chúc năm mới sẽ mang lại cho bạn những cơ hội để leo lên nấc thang sự nghiệp.

19. I wish you genuine success in all your professional pursuits in this New Year!

Tôi chúc bạn thành công với những mục tiêu trong năm mới.

20. As we step into new year, I wish you confidence and courage to accept new challenges and work further towards your goals!

Khi chúng ta bước sang năm mới, tôi chúc bạn tự tin và can đảm để chấp nhận những thách thức mới và tiến xa hơn trong mục tiêu của mình.

21. May your success be great and your ambitions even greater, so that you don‘t stop and always have new targets to strive for. Have an eventful New Year!

Cầu chúc thành công của bạn sẽ vang dội và tham vọng của bạn thậm chí sẽ lớn hơn, từ đó bạn sẽ không dừng lại và luôn có những mục tiêu mới để phấn đấu. Chúc bạn năm mới đáng nhớ.

22. The New Year has come, don’t forget that everything is in your hand, so set your goals and push yourself to achieve them!

Năm mới đã đến, đừng quên rằng tất cả mọi điều đều nằm trong tay bạn nên hãy đặt mục tiêu và thúc đẩy bản thân đạt được chúng.

23. May all your efforts in business gain even more success and recognition in this New Year!

Cầu chúc tất cả nỗ lực trong kinh doanh của bạn sẽ nhận lại thành công và được công nhận trong năm mới.

24. Bid farewell to the old year and welcome the new! May all your aspirations and efforts be generously rewarded in this upcoming year!

Tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới. Cầu chúc những khát vọng và nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng trong năm mới.

25. I wish you strength and determination to achieve your desired results in the coming year!

Tôi chúc bạn sức mạnh và quyết tâm để đạt được kết quả như mong muốn trong năm mới.

Tú Anh (Theo Text Messages, Business Trends)

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x