Tổng hợp link kháng nghị của Facebook cho ai chưa biết

facebook tips tricks

Lưu lại và share với bạn nguồn link kháng nghị của Facebook cho ai chưa biết.

Để tìm nhanh nhất điểm giải quyết vấn đề của các bạn là ấn tổ hợp phím “Ctrl + F” và gõ một vài từ khóa để tìm cho nhanh vì list khá dài nhé.

– Chát với suport :

https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi

– Gửi kiến nghị cho facebook

www.facebook.com/help/127103474099499

– Đổi tên người dùng (URL) cho page:

https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

– Yêu cầu gộp trang

www.facebook.com/help/249601088403018

– Link Kháng đổi tên Trang

https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

– Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

– Đổi ngày sinh:

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

– Vấn đề đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

– Check 20% text

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

– Đề nghị nâng ngưỡng

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

– Tài khoản profile bị hack:

https://www.facebook.com/hacked

– Báo cáo tài khoản mạo danh

https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

– Mở khoá tài khoản FAQ:

https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

– Kháng không được phê duyệt qc:

www.facebook.com/help/contact/1582364792025146

– Kháng Tk bị gắn cờ

www.facebook.com/help/contact/531795380173090

– Kháng bị đá thẻ

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

– Hồi sinh group:

www.facebook.com/help/contact/157461604368161

– Bỏ block link:

https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

– Tài khoản bị khoá:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

– TK bị vô hiệu hóa theo chính sách

https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

– Hoạt động bất thường:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

– Treo phương thức thanh toán

https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

– Không tìm thấy trang trên facebook

www.facebook.com/help/contact/351451441588463

-Tháo capcha cho link

www.facebook.com/business/resources

– Báo cáo 1 vấn đề nào đó:

www.facebook.com/help/181495968648557

– Facebook cho doanh nghiệp:

www.facebook.com/business

– Hỗ trợ nhà quảng cáo

www.facebook.com/business/resources

– Cộng đồng trợ giúp:

www.facebook.com/help/community

-Trung tâm trợ giúp

www.facebook.com/help

– Chính sách quảng cáo:

https://www.facebook.com/policies/ads/

Update:

– Kháng nghị:

Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

EMail: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com

– Xin Nâng ngưỡng

Link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

– Chát Support

Link: https://www.facebook.com/business/resources

– Chính sách:

https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content

– Báo cáo vấn đề đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

– Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

– Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện :

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

– Confirm Your Identity With Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

– Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

– Data Policy Questions :

https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982

– Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

– California’s Shine the Light law :

https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057

– Data Policy Questions :

https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

– THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

– Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

– Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

– Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952

– Report Pages that Disappeared :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666

– Report an Ad :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954

– Bank Account Payments :

https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

– Disabled Ad Account Help :

https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

– Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :

https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

– Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

– Facebook Payments Support Center – Enter :

https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954

– Give feedback or report that something is broken: Photos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

– Report an Issue with Disappearing Videos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695

– Report an Issue with Chat Disconnections :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498

– Report an Issue with Search :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070

– Report an Issue with Notifications :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964

– Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

– Báo cáo lỗ hổng bảo mật :

https://www.facebook.com/whitehat/report/

– Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

– Privacy Rights – Video Removal Request :

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

– Report an Issue with Facebook on Mobile :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789

– Report an Unavailable Group or Event :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

– Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

– Yêu cầu thay đổi ngày sinh :

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

– Hợp nhất các trang trùng lặp :

https://www.facebook.com/pages/merge/

– Phản hồi của bạn về trang :

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

– Mentions Verification Request :

https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751

– Báo cáo tài khoản giả mạo :

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

– Yêu cầu tưởng nhớ :

https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

– Mẫu báo cáo bản quyền :

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

– Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854

– Must Log In To See This Page Error :

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

– Invalid Email Address Error :

https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773

– Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831

– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524

– Page Promotion Help :

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p

– Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :

https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146

– Report an Underage Child (South Korea & Spain) :

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

– Report Content Lost During Reactivation :

https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

– Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

– Report an Issue with Video Playback

https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620

– Chat Appears Turned Off for Friends :

https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090

– Report a Page Unavailable Error :

https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587

– Your Feedback About Places :

https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

– Impressum Contact:

https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862

– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

– Tên không được chấp nhận

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

– Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

– Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

– Xác minh tên của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

– Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc

https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

– Xác minh tên

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

– Đổi tên

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

– Report bệnh tật

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

– Report die

https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797

– Report sex

https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325

– Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

– Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )

https://www.facebook.com/help/contact/logout…

– Xác nhận thông tin cá nhân

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

– Block do không đủ tiêu chuẩn sd fb

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

– Block do ăn vé tên giả

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

– Verify lại account

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

– Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

– Give Us Feedback About a Facebook Feature https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

Give feedback or report that something is broken: Photos https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration

https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870

Your Feedback About Facebook for Every Phone

https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570

Must Log In To See This Page Error

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest

https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403

Verified badge Một số nước vào được

https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289

Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information

https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417 Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app

Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáo

Advertising Policies https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo

Image Text Check

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay Đo 20% text

Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights ip@fb.com Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…

The Facebook stickers program stickers@fb.com Liên hệ về việc update stickers

Personal Data Requests datarequests@support.facebook.com Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

Facebook Research Team fbsurvey@fb.com

Facebook Advertising Support fbadsupport@fb.com

Business Manager Invoicing Application adaccountcreationsea@fb.com

Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252 Truy cập

bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927

Facebook Ads API Standard Access Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi

Personal Data Requests

https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

Request Access to the Mobile Partner Portal

https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

Accounts Account Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086

Account Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Account Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

Disabled – multiple accounts

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

Account Disabled – 13 Underage

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Report an Impostor Account

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

My Personal Account is Memorialized

https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

My Personal Account was Disabled

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account

https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519

Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

Account Disabled – Confirm Your Identity

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Report a Login Issue

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Account Disabled – Help Us Confirm Your Name

https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593

Changing Your Name

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

Report an Underage Child (South Korea & Spain)

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi

Child Data Request https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051 Người bảo hộ cho tài

khoản dưới vị thành niên

Report an Underage Child https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 Báo cáo account

dưới 13 tuổi

Request Help with Your Child’s Ads Settings

https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614 Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18

Personal Data Requests https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047 Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088 Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật

Memorialization Request https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192 Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất

Requesting Content From a Deceased Person’s Account

https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245 Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất

Special Request for Deceased Person’s Account

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất

Didn’t Receive Confirmation Email https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755

Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email

Email Address Already in Use https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641 Vấn đề email

bị người khác sử dụng

Email Address Already Taken https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459 Không thể

tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng

Profile Pictures on the Login Page https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550 Yêu cầu

xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook

Security Checks Preventing Login https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862 Gặp

vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhậpReport an Issue with Facebook Mobile Texts https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949

Report an Issue with Facebook on Mobile https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789

Changing Your Language-Specific Name https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186 Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác

Report an Issue with Verifying Your Account https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

Report a Privacy Rights Violation https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 Báo cáo vi phạm quyền riêng tư

Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561 Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh

https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903
https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196
https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948

Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783 Quyền riêng, yêu cầu video

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

Filing a DMCA Counter-Notification https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter… Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền

Pages & Ads Request a Page Name Change https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812

Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

Yêu cầu Hợp nhất Trang https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405

Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086

Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274

Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095

Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143

Khiếu nại một trang không công bố https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179

Khiếu nại vi phạm chính sách trang https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106

Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463

Phản hồi của bạn về Trang https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang

Báo cáo trang bị tấn công https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353 Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin

Trang web hoặc nội dung bị chặn https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

Appeal Page Name Change Request https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281 Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang

Page Promotion Help https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628 Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang

Your Feedback about Pages Insights https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195

Reporting a Violation or Infringement of Your Rights https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Copyright Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547 Báo cáo vi phạm bản quyền

https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520

Trademark Report Form https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647 Báo cáo vi phạm thương hiệu

Trademark Complaint Inquiry Form https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632 Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn

Counterfeit Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065 Báo cáo hàng giả

Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053 Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn

Directory of Intellectual Property Offices http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ

Get Facebook Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

Disabled Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713

Ads Payments Inquiryhttps://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x