dailymotion 2018  - dailymotion 2018 300x150 - Làm thế nào để có được một kênh Dailymotion đã xác thực.

Làm thế nào để có được một kênh Dailymotion đã xác thực.

Một trong những thay đổi mà nhiều người tiếc nuối nhất là không còn thay đổi được ảnh đại diện thumbail của video nữa. Với các tài khoản đã xác thực thì việc thay đổi này không ảnh hưởng gì cả bởi tính năng thay đổi ảnh dại diện cho video vẫn hoạt động. Vậy làm thể nào để có được một kênh Dailymotion xác thực.