Hướng dẫn kiếm tiền online với Dailymotion từ A-Z google drive - huong dan kiem tien tu dailymontion tu a z 300x150 - Hướng dẫn upload video từ Google Drive, Dropbox, Box sang Dailymotion

Hướng dẫn upload video từ Google Drive, Dropbox, Box sang Dailymotion

Với cách này nó vẫn bị hạn chế bình thường nha, đặt biệt là hạn chế kèm theo khi dùng app là video chỉ được dưới 300MB mà thôi, bạn hoàn toàn có thể nhập mô tả, từ khóa tag cho video và upload lên thôi, rất nhanh chóng video đã hiện diện ở dailymotion. Cách upload này vẫn sử dụng IP của bạn nhưng dùng tốc độ của VPS app ứng dụng nên upload rất nhanh.