Tôi Viết Blog - Business Blog, Business, Blog Ánh sáng, lửa và mặt trời? - Business Blog 300x150 - Ánh sáng, lửa và mặt trời?

Ánh sáng, lửa và mặt trời?

Có một bộ lạc sống dưới hang sâu. Họ cậy nhờ lửa. Lửa để nấu nướng và lửa để soi sáng. Họ không hề biết đến ánh sáng mặt trời ở phía trên mặt đất. Đối với họ lửa như là mặt trời.