Hướng dẫn Embed video COSTV vào website

Hiện bên CosTV chưa có tính năng embed link và website mà chỉ có link để shared lên facebook và tiwtter mà thôi.

Nếu bạn muốn embed thì hay xem qua bài viết này. Mình nghĩ đây sẽ là một lựa chọn mới cho bạn nào làm website video, website phim có thêm một nguồn lưu trữ phim.

Mình nhận thấy link video của COSTV là link trực tiếp đến mp4 không phải là dạng stream nên việc embed rất đơn gian chỉ cần dùng thẻ tag <video> là có thể embed được rồi.

Link gốc video: https://videocdn.cos.tv/video/21481611304946688.mp4

Code embed cơ bản là:

<video  src ="https://videocdn.cos.tv/video/29976963400387584.mp4?Expires=1629435122&Signature=YXR-cJzqz2e1U7nDu8U8Adnk70XUWSfP4BckRh1ZMESfzOrsiEh5jN9Vuv~zYPy5~hFDz4SRWvosbtGyb9czC5epFnf7Cr54N1XZRoOacpoa-c2kwXIHp1yz3AmVI9Z74yYIWTzxEr2TkT8twe9WBTLOCxu4gUmwCe-zCxvX7tBbogfOo3dKzj5MnxC8Q-42Y4jKhKdPpCbfYhrlfMNqKOxEran4HYZCTeKKXYClG8gQlvOBGnEz~j~h2-IW9rEahEbq-Hk6GzCF2v-xiUePRR9QzZP-O--8b6der9cm8xAM~62xOtGqqjWlTyXb1XyDHD9ZCLeU6JPTQIBDpTjcgg__&Key-Pair-Id=APKAJ2AQKNFFAUYSAMUQ"></video>

Tuy nhiên bạn có thể bổ sung thêm vài Option hay cho code embed này, ví dụ như code bên dưới đây.

<video width="100%" height="auto" control autoplay>
<source src="https://videocdn.cos.tv/video/29976963400387584.mp4?Expires=1629435122&Signature=YXR-cJzqz2e1U7nDu8U8Adnk70XUWSfP4BckRh1ZMESfzOrsiEh5jN9Vuv~zYPy5~hFDz4SRWvosbtGyb9czC5epFnf7Cr54N1XZRoOacpoa-c2kwXIHp1yz3AmVI9Z74yYIWTzxEr2TkT8twe9WBTLOCxu4gUmwCe-zCxvX7tBbogfOo3dKzj5MnxC8Q-42Y4jKhKdPpCbfYhrlfMNqKOxEran4HYZCTeKKXYClG8gQlvOBGnEz~j~h2-IW9rEahEbq-Hk6GzCF2v-xiUePRR9QzZP-O--8b6der9cm8xAM~62xOtGqqjWlTyXb1XyDHD9ZCLeU6JPTQIBDpTjcgg__&Key-Pair-Id=APKAJ2AQKNFFAUYSAMUQ" type="video/mp4">
Your browser does not support the video tag.
</video>

Đây là thành quả nhé. Chúc các bạn thành công.

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x