Facebook API Get Token Full Quyền Không bị Checkpoint

Facebook API Get Token Full Quyền Không Checkpoint

Đây là cách lấy Token của facebook với mật khẩu ứng dụng giúp giảm thiểu tối đa bị checkpoint và an toàn khi sử dụng. Theo như lời chia sẻ của tác giả tìm được thì cách này lấy được token khá nhanh nhé.

Mình xin trích đăng lại cách mà tác giả đã sử dụng để lấy token full quyền không bị checkpoint.

Để giảm thiểu khả năng Checkpoint và tăng độ bảo mật tôi khuyên các bạn nên dùng mật khẩu ứng dụng.

Để tạo mật khẩu ứng dụng truy cập vào Link này: https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=per_app_passwords&view

Sau đó lấy mật khẩu đó để lấy Access_Token từ API dưới đây.

 https://b-graph.facebook.com/auth/login?email={taikhoan}&password={matkhau}&access_token=6628568379|c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662&method=post

Ví dụ: tài khoản: siben@gmail.com và mật khẩu ứng dụng: ISH434iJ thì API sẽ như sau.

https://b-graph.facebook.com/auth/login?email=siben@gmail.com&password=ISH434iJ&access_token=6628568379|c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662&method=post

Sau đi truy cập vào API bạn đã tạo ra sẽ có dạng như sau.

{
"session_key": "5.X3fQR_y43vEg55110267-1536501797",
"uid": 1536501797,
"secret": "2e92d9e1855334044465a5fc6b32a",
"access_token": "EAAAAAYsX7TsBAIfpLu5DzPld7e0Gj3hYZBN9k0AwjmoZCOtwZA4avQjBugGsQ1iEAOlHdPqUFvZAUPC0zzHN517ZB0fx9HY281WFAHnjL22De3gtAzwhD3AoUfu62yAA37D7uV97JpvosCO99vQuaUJ3pqNii2m4QZCjvyOdkBhNqzYYaNiJ9NydR5SzxEYMrUYw",
"machine_id": "1_JzXAOnIps1I-nsFw",
"confirmed": true,
"identifier": "1536501797"
}

Trong đó “access_token”: “EAAAAAYsX7TsBAIfpLu… thì EAAAAAYsX7TsBAIfpLu… sẽ là Token của bạn nhé.

Lời kết

Lưu ý: Hãy đăng nhập vào Facebook trước, rồi hả dùng truy cập API để tránh hoàn toàn checkpoint luôn nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Nguồn:
https://www.siblog.net/2019/02/api-get-token-facebook-full-quyen-khong-checkpoint.html

Subscribe
Notify of
guest
3 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
BIN

access_token=6628568379|c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662

TOKEN này có nghĩa là gì thế bạn?

Ken

Báo ứng dụng không có quyền truy cập api là sao vậy bác. Em tạo ứng dụng cho doanh nghiệp

3
0
Would love your thoughts, please comment.x