Code FFmpeg Lách Âm Thanh

Chia sẻ cho các bác code lách âm, cái này em đã test một số [...]

1 Comment

Code FFmpeg Live Stream video đang live trên Youtube

Code FFmpeg Live Stream video đang live trên Youtube. Những Thứ Cần Dùng để Live [...]

1 Comment