[Python 4] Từ khóa và khai báo biến trong Python

Từ Khóa trong Python là gì ?

Từ khóa (keyword) trong Python là những từ dành riêng cho Python và phục vụ một mục đích cụ thể nào đó.
Trong Python, ngoại trừ các từ: True, False và None được viết hoa ra thì các keyword khác đều được viết dưới dạng chữ thường, đây là điều bắt buộc.

Dưới đây là danh sách các từ khóa trong Python.

Cách thức sử dụng các từ khóa (keyword) trên, sẽ được chúng tôi lồng ghép vào trong các ví dụ cụ thể, trong toàn bộ chuỗi bài học Python Basic để giúp các bạn hiểu rõ hơn. Trong bài này, chúng tôi chỉ giới thiệu 1 số từ khóa thông dụng.

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:
if 9 > 6 and 9 > 8:

 print(“Chín lớn hơn sáu và chín lớn hơn tám”)
Kết quả trả ra:
Chín lớn hơn sáu và chín lớn hơn tám

Trong ví dụ trên có 3 từ khóa là if (bắt đầu hàm điều kiện), and ( chỉ sự đồng thời) và print (in ra kết quả)

Khai báo biến trong Python

Như các bạn đã biết, trong toán học, các biến có dạng x, y hay a, b là các giá trị thay đổi tùy theo yêu cầu của đầu bài toán. 
Trong lập trình, biến (variable) là tên của một vùng trong bộ nhớ RAM, được sử dụng để lưu trữ thông tin. Bạn có thể gán thông tin cho một biến, và có thể lấy thông tin đó ra để sử dụng. Khi một biến được khai báo, một vùng trong bộ nhớ sẽ dành cho các biến.

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:
x = ” Hoa “
y = ” Lá “
a = ” Cành”
print(x , y, a)
Kết quả trả ra:
Hoa Lá Cành

Trong ví dụ trên, biến x được dùng để lưu trữ thông tin là ” Hoa “, khi ta sử dụng biến x thì phần thông tin này sẽ được lấy ra từ bộ nhớ. Hoàn toàn tương tự với biến y và biến a.

Các lưu ý trong Khai báo biến

Khi khai báo biến, các bạn phải lưu ý 1 số điều cơ bản sau:
1. Tên của biến (variable) không được trùng với từ khóa (keyword): nếu đặt trùng thì Python sẽ hiểu nhầm biến là keyword và thực hiện không đúng yêu cầu mà ta đặt ra. Để khắc phục, các bạn hãy đặt tên biến có dạng có dấu gạch chân dưới. 
Vd: Sum_of_5 = (1+2+3+4+5)
2. Tên của biến (variable) không được bắt đầu bằng số: nếu bạn đặt tên biến có dạng 1Sum_of_5 thì sẽ báo lỗi ngay.
3. Tên của biến chỉ bao gồm chữ cái, số và dấu gạch chân ( _ ), không bao gồm các ký tự đặc biệt như *, @,…
4. Tên biến phân biệt chữ In hoa và In thường. 
vd: sum_of_5 và Sum_of_5 là 2 biến khác nhau.

Ví dụ 3:
Các câu lệnh:
Sum_of_5 = (1+2+3+4+5)
print(Sum_of_5)
Kết quả trả ra:
15

Khai báo một biến và nhiều biến

Có 2 trường hợp cần lưu ý:
1. Khởi tạo 1 biến: Rất đơn giản, bạn chỉ cần khai báo tên biến và giá trị của biến 
Vd: ten = “Pyan”
2. Khởi tạo nhiều biến: bạn đặt tất cả các biến ở bên trái dấu bằng và tất cả giá trị biến ở bên phải dấu bằng.
Vd: Ten, tuoi, dia_chi = “Pyan”, “30”, “Vietnam”

Ví dụ 4:
Các câu lệnh:
ten = “Pyan”
print(ten)
Ten, tuoi, dia_chi = “Pyan”, “30”, “Vietnam”
print(Ten)
print(tuoi)
print(dia_chi)
Kết quả trả ra:
Pyan
Pyan
30
Vietnam

Như vậy, trong bài học này, bạn đã làm quen với Keyword trong Python và cách khai báo biến trong Python. Trong quá trình học tập, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các bạn có thể liên hệ để được giúp đỡ.

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x