Nhật ký tâm sự chia sẻ và gắn kết yêu thương làm sao để có thể tự lập và hoàn thành mục tiêu đề ra? - goc tam su 300x150 - Làm sao để có thể tự lập và hoàn thành mục tiêu đề ra?

Làm sao để có thể tự lập và hoàn thành mục tiêu đề ra?

Hàng ngày, em vẫn nghĩ mình phải học giỏi tiếng anh, nỗ lực thi lấy bằng Ielts, Toeic,.. để có thể làm bước đệm tham gia những điều mình muốn khác. Bởi vì điều cơ bản đầu tiên em thấy người ta yêu cầu trong cv là Tiếng anh. Em mua các loại sách ôn thi, sách dạy ôn từ vựng, sách thúc đẩy đam mê học tiếng anh và tìm hiểu về các khóa học tiếng anh.