Đừng vội nổi nóng, hãy học cách kiềm chế và yêu thương.

Trong cuộc sống đôi lúc gặp phải điều không vui thì phải làm sao đây? [...]