Nhật ký tâm sự chia sẻ và gắn kết yêu thương  - goc tam su 300x150 - Do You Make Fear Decisions or Growth Decisions?

Do You Make Fear Decisions or Growth Decisions?

Đã bao giờ bạn nhìn lại những chuyện bạn đi qua trong quá khứ, và suy xét kĩ các quyết định khác nhau trong cuộc đời bạn. Những quyết định đó, có phải tự bạn đưa ra, có phải xuất phát từ mong muốn tiến lên của bạn, có phải trong lúc tỉnh táo nhất, an tĩnh nhất bạn quyết định điều đó?