Làm thế nào để duy trì được năng lượng tích cực của đội ngũ trong giai đoạn dịch bệnh

Trong thời gian đầu nghỉ dịch, bản thân mình cùng đội ngũ công ty cứ [...]

Phương pháp duy trì năng lượng tích cực

1. Sống trong môi trường tích cực, tiếp xúc với những người lạc quan “Bạn [...]