Mọi người thích mua sách online hay là đến cửa hàng?

Mọi người thích mua sách online hay là đến cửa hàng? Mình thì thích mua [...]