Dailymotion hợp tác bản quyền nội dung với MBC

Thỏa thuận này sẽ cho phép Dailymotion phân phối nội dung từ MBC Kpop, MBC [...]