Tạo tài khoản Google Drive không giới hạn dung lượng tạo tài khoản google drive không giới hạn dung lượng - Google Drive 300x150 - Tạo tài khoản Google Drive không giới hạn dung lượng

Tạo tài khoản Google Drive không giới hạn dung lượng

Google đang tiến hành liên kết với trường đại học bằng cách hỗ trợ tài khoản Ultimate Drive, cho phép người dùng lưu trữ dung lượng lớn trên Google Drive . Tuy nhiên, để làm điều này trước tiên bạn cần phải tạo một tài khoản email kết thúc bằng .edu