Muốn khởi nghiệp thì bớt sỹ diện và thực dụng đi

Có mấy dạo đi giảng, sinh viên bay vô hỏi hồi anh khởi nghiệp bằng [...]

VĂN TẾ NGHĨA SĨ KHỞI NGHIỆP

VĂN TẾ NGHĨA SĨ KHỞI NGHIỆP (Dành tặng những nghĩa sĩ đã lỡ tử vong [...]

Làm sao để nhân viên có trách nhiệm hơn?

Gần 1 tháng qua, em có tư vấn cho một công ty (xin phép được [...]

Bạn muốn khởi nghiệp hoặc đang khởi nghiệp, hãy đọc lại và nghiền ngẫm bài này

“Những gì tôi sắp viết bạn sẽ không thấy trong sách nào hay báo chí [...]

Hùng hạp trong làm ăn!!!

Khởi đầu bao giờ cũng vui vẻ và phấn khích - đó là tất yếu [...]