Khẩu Hiệu kêu gọi người Việt Nam dùng hàng Việt Nam  - xang dau 300x150 - Chất lượng dịch vụ có đủ tạo nên sức cạnh tranh?

Chất lượng dịch vụ có đủ tạo nên sức cạnh tranh?

Idemitsu Q8 cũng vậy, xăng họ bán cũng giống các cây xăng khác nhưng họ đảm bảo xăng bán chính xác đến từng giọt và chất lượng phục vụ thì đang thành cú sốc với các đối thủ. Cho dù các hãng trong nước có tân tiến thế nào đi nữa, các ông giám đốc có đi nước ngoài như đi chợ, đi Nhật, đi Mỹ, đi Âu chả thiếu nước nào cũng không ai có ý nghĩ rằng mình sẽ đứng trước cây xăng cúi chào từng người 1 đâu.