Đông Lào là nước nào? Nguồn gốc cái tên Đông Lào

Đông Lào là cách cư dân mạng xã hội (nhất là trên facebook) ám chỉ [...]