Hướng dẫn live stream trên dailymotion

Hướng dẫn live stream trên dailymotion. Như các bạn cũng đã biết thì daylymotion cũng cung cấp dịch vụ live srteam chia sẻ video trực tuyến như Youtube và Facebook. Cách live stream thì có nhiều cách lắm, ở đây mình xin nêu lên 2 cách là dùng phần mềm và dùng code ffmpeg

Hướng dẫn live stream trên dailymotion bằng phần mềm OBS Studio

Đầu tiên tạo luồn live bằng cách truy cập http://www.dailymotion.com/live/create, nhập tiêu đề, chọn chủ đề và ngôn ngữ để live xong click Generate stream link

Trước tiên chúng ta cấu hình cho stream rồi coppy key live stream vào phần mềm OBS là live thôi

Hướng dẫn live stream trên dailymotion live stream trên dailymotion - buoc 1 - Hướng dẫn live stream trên dailymotion

Hướng dẫn live stream trên dailymotion live stream trên dailymotion - buoc 2 - Hướng dẫn live stream trên dailymotion

Hướng dẫn live stream trên dailymotion live stream trên dailymotion - buoc 3 - Hướng dẫn live stream trên dailymotion

Hướng dẫn live stream trên dailymotion live stream trên dailymotion - buoc 4 - Hướng dẫn live stream trên dailymotion

Sau đó cấu hình tiếp OBS là xong thôi

Hướng dẫn live stream trên dailymotion live stream trên dailymotion - buoc 5 - Hướng dẫn live stream trên dailymotion

Hướng dẫn live stream trên dailymotion dùng code ffmpeg

Các bạn tải code về rồi đổi key stream nhé

ffmpeg -re -y -i “input.pm4″ -g 60 -acodec libmp3lame -b:a 198k -ar 44100 -metadata title=”” -metadata artist=”” -metadata album_artist=”” -metadata album=”” -metadata date=”” -metadata track=”” -metadata genre=”” -metadata publisher=”” -metadata encoded_by=”” -metadata copyright=”” -metadata composer=”” -metadata performer=”” -metadata TIT1=”” -metadata TIT3=”” -metadata disc=”” -metadata TKEY=”” -metadata TBPM=”” -metadata language=”eng” -metadata encoder=”” -f flv -s 1280×720 rtmp://publish.dailymotion.com/publish-dm/xxxxxx


Hương Tràm – Em Gái Mưa (Official MV)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *