Hướng dẫn livestream trên dailymotion

Hướng dẫn kiếm tiền online với Dailymotion từ A-Z

Hướng dẫn live stream trên dailymotion. Như các bạn cũng đã biết thì daylymotion cũng cung cấp dịch vụ live srteam chia sẻ video trực tuyến như Youtube và Facebook. Cách live stream thì có nhiều cách lắm, ở đây mình xin nêu lên 2 cách là dùng phần mềm và dùng code ffmpeg

Hướng dẫn live stream trên dailymotion bằng phần mềm OBS Studio

Đầu tiên tạo luồn live bằng cách truy cập Live streams, chọn Create a live stream rồi nhập tiêu đề, chọn chủ đề và ngôn ngữ để live, xác nhận video có dành cho trẻ em hay không xong click Next sẽ thấy link và key để stream. Trước tiên chúng ta cấu hình cho stream rồi coppy key live stream vào phần mềm OBS là live thôi

Sau đó cấu hình tiếp OBS là xong thôi

Hướng dẫn live stream trên dailymotion

Hướng dẫn live stream trên dailymotion dùng code ffmpeg

Các bạn tải code về rồi đổi key stream nhé

ffmpeg -re -y -i "input.mp4" -g 60 -acodec libmp3lame -b:a 198k -ar 44100 -metadata title="" -metadata artist="" -metadata album_artist="" -metadata album="" -metadata date="" -metadata track="" -metadata genre="" -metadata publisher="" -metadata encoded_by="" -metadata copyright="" -metadata composer="" -metadata performer="" -metadata TIT1="" -metadata TIT3="" -metadata disc="" -metadata TKEY="" -metadata TBPM="" -metadata language="eng" -metadata encoder="" -f flv -s 1280x720 rtmp://publish.dailymotion.com/publish-dm/xxxxxx 

nếu bạn muốn livestream cả thư mục thì thử dùng code này nha. Lưu thành file .BAT cho tiện sử dụng.

dir/b/s "C:\FFMPEG\bin\in\*.mp4" > list.txt
:encode video
:loop
for /F "delims=;" %%F in (list.txt)  DO ffmpeg -re -i "%%F" -vcodec libx264 -preset veryfast -maxrate 2500k -bufsize 3368k -vf "format=yuv420p" -g 60 -acodec libmp3lame -b:a 198k -ar 44100 -metadata title="" -metadata artist="" -metadata album_artist="" -metadata album="" -metadata date="" -metadata track="" -metadata genre="" -metadata publisher="" -metadata encoded_by="" -metadata copyright="" -metadata composer="" -metadata performer="" -metadata TIT1="" -metadata TIT3="" -metadata disc="" -metadata TKEY="" -metadata TBPM="" -metadata language="eng" -metadata encoder="" -f flv -s 1280x720 rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/xxxxx
goto loop

Đầu tiên các bạn phải thay đổi đường dẫn “C:\FFMPEG\bin\in\*.mp4 chính là thư mục chứa Video cần Live stream của chúng ta.

Dòng lệnh: dir/b/s “C:\FFMPEG\bin\in\*.mp4” > list.txt

sẽ giúp quét (scan) toàn bộ Video có đuôi .MP4 và đưa vào file list.txt.

Dòng lệnh kế tiếp sẽ live stream toàn bộ Video đã được liệt kê trong file list.txt lên Server Dailymotion của chúng ta bằng giao thức RTMP.

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng đoạn Code sau để live stream toàn bộ thư mục mà không cần tạo file list.txt. Video đầu vào nằm ở thư mục in là thư mục con của thư mục chứa file ffmpeg.exe.

for %%i in (in\*.mp4) DO DO ffmpeg -re -i "%%F" -vcodec libx264 -preset veryfast -maxrate 2500k -bufsize 3368k -vf "format=yuv420p" -g 60 -acodec libmp3lame -b:a 198k -ar 44100 -metadata title="" -metadata artist="" -metadata album_artist="" -metadata album="" -metadata date="" -metadata track="" -metadata genre="" -metadata publisher="" -metadata encoded_by="" -metadata copyright="" -metadata composer="" -metadata performer="" -metadata TIT1="" -metadata TIT3="" -metadata disc="" -metadata TKEY="" -metadata TBPM="" -metadata language="eng" -metadata encoder="" -f flv -s 1280x720 rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/xxxxx

Live stream toàn bộ Video trong thư mục và lặp lại 24/7 như thế nào?

Nếu các bạn chạy code trên thì nó chỉ chạy hết tất cả Video trong thư mục và kết thúc. Vậy các bạn muốn live stream liên tục và có thể live stream 24/7 thì làm thế nào? Điều này có nghĩa là sau khi live stream hết Video trong thư mục nó sẽ thực hiện lại công việc và cứ như vậy đến khi nào chúng ta buộc dừng thì quá trình live stream mới kết thúc.

dir/b/s "D:\ffmpeg\all color\*.mp4" > list.txt
:encode video
:loop
for /F "delims=;" %%F in (list.txt) DO ffmpeg -re -i "%%F" -vcodec libx264 -preset veryfast -maxrate 2500k -bufsize 3368k -vf "format=yuv420p" -g 60 -acodec libmp3lame -b:a 198k -ar 44100 -metadata title="" -metadata artist="" -metadata album_artist="" -metadata album="" -metadata date="" -metadata track="" -metadata genre="" -metadata publisher="" -metadata encoded_by="" -metadata copyright="" -metadata composer="" -metadata performer="" -metadata TIT1="" -metadata TIT3="" -metadata disc="" -metadata TKEY="" -metadata TBPM="" -metadata language="eng" -metadata encoder="" -f flv -s 1280x720 rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
goto loop

Code live stream lặp toàn bộ Video tương tự:

echo off 
title live
dir/b/s "D:\ffmpeg\input\*.mp4" > list.txt
:encode video
:loop 
for /F "delims=;" %%F in (list.txt) DO ffmpeg -re -i "%%F" -filter_complex "[0:v]scale=1280:720,boxblur=0,setpts=PTS/1[v0];[0:a]atempo=1,volume=1[a0]" -map "[v0]" -map "[a0]" -c:a aac -s 1280:720 -ab 128k -vcodec h264 -tune stillimage -pix_fmt yuv420p -shortest -shortest -minrate 2500k -maxrate 2500k -bufsize 2500k -framerate 30 -g 4 -threads 0 -preset medium -f flv rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
goto loop

Cơ bản là các bạn phải biết sử dụng cú pháp lặp lại câu lệnh trong cmd. Việc này các bạn phải sử dụng một vòng lặp và khi kết thúc câu lệnh nó sẽ nhảy về thực hiện lại từ đâu câu lệnh trong vòng lặp đó. Khi chúng ta nhấn Exit trên ffmpeg thì câu lệnh mới dừng hoàn toàn.

Như vậy mình cũng đã giới thiệu với các bạn cách live stream toàn bộ Video trong thư mục và lặp lại quá trình live stream 24/7. Hy vọng bài viết đã giải quyết những vấn đề mà mình thắc. Nếu có câu hỏi gì thì hãy để lại comment, nếu mình biết mình sẽ hỗ trợ hết sức. Xin chào và hẹn gặp lại.

Subscribe
Notify of
guest
2 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
thang

Bác TRẦN QUỐC ĐẠI ơi sao em không thấy cho live trên dailymotion bác chỉ em với? cám ơn bác!!!

2
0
Would love your thoughts, please comment.x