Dọn dẹp vỉa hè, trả lại mỹ quan đô thị

Dọn dẹp vỉa hè, trả lại mỹ quan đô thị theo cách của người Trung Quốc. Phải chăng họ đang học tập Việt Nam, muốn biến thành phố Chengguan thành một Singapore thu nhỏ?

Chengguan cleans up the streets with a hammer.

Posted by Shanghaiist on Thursday, 6 April 2017

Thành phố Chengguan dọn dẹp khu phố với một cái búa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *