Xóa ứng dụng mặc định không cần thiết trên Windows 10 với O&O AppBuste

Windows 10 đi kèm với một số ứng dụng được cài đặt sẵn, tuy nhiên [...]