Nhật ký tâm sự chia sẻ và gắn kết yêu thương post cũ trên facebook - goc tam su 300x150 - Khi bạn đọc lại post cũ trên facebook, hãy nhìn lại mình

Khi bạn đọc lại post cũ trên facebook, hãy nhìn lại mình

Tôi bắt đầu sử dụng Facebook từ năm 2009. Từ đấy đến nay tôi đã sử dụng qua 4 tài khoản Facebook. Tôi sử dụng mỗi cái vào khoảng trên dưới 2 năm. Kinh nghiệm cho thấy cứ mỗi lần tôi nhìn lại post cũ từ 2 năm trươc, tôi cảm thấy xấu hổ vì chúng. Tôi cảm nhận sự thay đổi rõ ràng của bản thân trong quãng thời gian này.