Thời của tiền kỹ thuật số?

Giá đồng bitcoin tuần rồi tăng lên mức cao nhất trong 3 năm qua, đạt [...]