Người đào Pi Network được gì sau bốn năm?

Dự án Pi Network có những giao dịch đầu tiên sau bốn năm, nhưng lượng [...]