Thứ 6 ngày 13 là ngày gì? Nên làm gì vào ngày thứ 6 ngày 13

Trong năm 2018, chúng ta có tới 2 ngày "Thứ 6 ngày 13" đó là trong [...]