Nhật ký tâm sự chia sẻ và gắn kết yêu thương  - goc tam su 300x150 - Em gái tao

Em gái tao

Đây là em gái tao: Nó sang tao chơi gọi hồ hởi bảo em mang xoài cho chị. Sang tới nơi thấy 2 quả xoài bé bằng 3 ngón tay, nó còn mang cả muối sang nữa. Nó bắt tao đi lấy dao sau đó nó ngồi gọt. Mình nó ngồi ăn hết 1 quả rưỡi. Ăn ko hết xách về 🙂