Coóc-sê đáng yêu của bố

Tôi có 3 đứa con, nhưng buồn thay, toàn là con gái! Còn cái nhà [...]