Nhật ký tâm sự chia sẻ và gắn kết yêu thương  - goc tam su 300x150 - Con gái

Con gái

Mẹ ko buồn sinh con là con gái. Chỉ thương con, đời đè nặng đôi vai. Mắt lệ tràn lặng lẽ mỗi sớm mai. Trông ngóng chồng những đêm dài ngơ ngác