Coóc-sê đáng yêu của bố

Tôi có 3 đứa con, nhưng buồn thay, toàn là con gái! Còn cái nhà [...]

Con gái

Mẹ ko buồn sinh con là con gái. Chỉ thương con, đời đè nặng đôi [...]