Câu chuyện cổ tích giữa trai Việt và gái Nhật thời hiện đại.

Thấy nhiều ông hay nói trai Việt qua Nhật toàn lấy chủ yếu vì tiền, [...]