Hướng dẫn sử dụng Zoom Meeting Cloud để giảng dạy và Học tập trực tuyến

Zoom Meeting là một ứng dụng mạnh mẽ và cực kỳ nổi tiếng cho hội thảo, hội họp, đào tạo trực tuyến, học trực tuyến với đầu đủ các tính năng từ chia sẻ nội dung màn hình trên máy tính, Chat trực tuyến, Video Call trực tuyến, chia sẻ tài liệu, bảng trắng cho … Continue reading Hướng dẫn sử dụng Zoom Meeting Cloud để giảng dạy và Học tập trực tuyến