Network: Dailymotion + Facebook + Youtube

Liên kết Network gia tăng doanh thu ổn định hàng tháng.

Tại Việt Nam có khá nhiều Network của Youtube phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Nhưng chưa có một Network nào hỗ trợ trọn vẹn cả ba nền tảng Youtube + Facebook + Dailymotion. Hiện tại chỉ có một Network hỗ trợ cả Youtube và Dailymotion là YanNetWork. Riêng đối với Network của Facebook thì đang còn trong vòng ẩn số.

Hiện tại YanNetwork là đơn vị MCN duy nhất tại Việt Nam kết nối các Creator video content trên nền tảng Dailymotion. Bạn nào muốn kết nối vào Net này có thể liên hệ với Đại để được chia sẻ chi tiết thêm các quyền lợi liên kết. Các bạn sẽ được ký kết hợp đồng cụ thể để đảm bảo quyền lợi

Các hình thức hợp tác:

  1. Đặt video Dailymotion của kênh trong Net lên website để hưởng tối ưu CPM cao.
  2. Partner có sẵn kênh Dailymotion hoặc có mong muốn làm kênh Dailymotion thì sẽ được hỗ trợ verify & bật kiếm tiền. Đối tác lo việc sản xuất nội dung và đẩy traffic.
  3. Partner có sẵn hệ thống đẩy traffic (fan page, facebook group, …) thì hỗ trợ 1 bộ website & channel và đưa cho partner để khai thác
  4. Partner có kênh Youtube sẵn, nội dung sạch trên Youtube, sẽ tạo 1 kênh Dailymotion tương ứng.

Quyền lợi & nghĩa vụ:

  • Được nhận hỗ trợ trực tiếp từ Dailymotion 24/24
  • Được truy cập kho nội dung độc quyền trong Network
  • Chia sẻ doanh thu kiếm được, mức mong muốn là: đối tác sẽ nhận 40% doanh thu (sau thuế)
  • Tối ưu hóa thêm doanh thu trên website của partner tham gia

Link đăng ký tham gia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft4ylirpAQ4SF2wKb0l7VzyIUCNkAud_iEN8CN0ilUyqbTuA/viewform

👉 Facebook: http://bit.ly/groups-dailymotionvietnam
👉 Youtube: http://bit.ly/youtube-dailymotionsupports
👉 Dailymotion: http://bit.ly/DMVietNamGuides